sobota, maj 30, 2020
   
Rozmiar
Logowanie

500 plus

logo 500plus

Zmiany w Programie Rodzina 500+

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.
Pytania i odpowiedzi o Programie "Rodzina 500+" na nowych zasadach - link poniżej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-i-odpowiedzi-o-rodzina-500-na-nowych-zasadach

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

  • od 1 lipca 2019 r. - tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia 2019 r. – drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce pokój nr 4).

Druki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane od dnia  15  lipca 2019 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce pokój nr 4.

Aby uniknąć kolejki przy składaniu warto złożyć wniosek on-line za pomocą:

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. prawo do świadczenia 500+ na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019 r. o ile prawo do  tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W przypadku przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, we wniosku o świadczenie wychowawcze, wnioskodawca powinien wskazać wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021 r.

Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 
Nowe druki wniosków obowiązujące od 01.07.2019 r.

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

 

Nowości

PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

PLAN AWARYJNY dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa

Publikacja pn. „Osobisty plan awaryjny” opracowana przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami  Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” IPZ. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Informuje, w jaki sposób osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie