środa, styczeń 19, 2022
   
Rozmiar
Logowanie

Fundusz Solidarnościowy

 

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – Edycja 2021

DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2021

REALIZOWANY W GMINIE CHORKÓWKA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce w czerwcu przystąpił do realizacji  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa", który będzie finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 22.032,00 zł.

Cel Programu – głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w  łącznej liczbie 3 osób, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej.

Zadania realizowane w ramach Programu -  Gmina Chorkówka planuje realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Usługa opieki wytchnieniowej w formie  pobytu dziennego pozwoli z jednej strony odciążyć chociaż w części opiekuna faktycznego osoby zależnej a z drugiej umożliwi przebywanie osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania miejscu, gdzie czuje się pewnie  i bezpiecznie. Usługa będzie realizowana w wymiarze nie większym niż 180 godzin w 2021 r. na jednego beneficjenta. Zadania realizowane w ramach Programu będą określane indywidualnie dla każdego beneficjenta, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej oraz oczekiwaniami opiekuna sprawującego nad nią bezpośrednią opiekę. 

Grupa docelowa – grupę docelową stanowi 3 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymaga usługi opieki wytchnieniowej.

Przewidywane efekty Programu – poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej 3 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności, lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności, otrzyma pomoc w postaci wsparcia  w codziennych obowiązkach przez osobę przez nich wskazaną.

Dzięki tej pomocy opiekunowie osób zależnych będą mogli dysponować wolnym czasem w sposób dla siebie najkorzystniejszy, odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne, fizyczne, być może podjąć aktywności, których wcześniej z powodu obowiązków nie byli w stanie zrealizować. Udział w Programie z pewnością w dłuższej perspektywie czasu wzmocni opiekunów, pozwoli im zadbać o swoje samopoczucie fizyczne    i psychiczne. Ponadto opiekun, który będzie miał czas na to, aby udać się na wizytę do  lekarza specjalisty, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, dłużej pozostanie w dobrej kondycji zdrowotnej, co będzie z korzyścią dla ogólnie rozumianego systemu opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 38-458 Chorkówka 189. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać osobiście w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 13 43 869 27.

Logowanie