poniedziałek, luty 24, 2020
   
Rozmiar
Logowanie

Zaproszenie do złożenia propozycji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Chorkówka, dnia 8 luty 2019 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce

zaprasza

 do złożenia propozycji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka z zaburzeniami psychicznymi
na okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.

 

  1. Usługa dotyczy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka.
  2. Usługi świadczone będą przez siedem godzin  tygodniowo w ustalonych dniach tygodnia określonych w umowie.
  3. Proponowana cena brutto za 1 godzinę usługi 20 zł.
  4. Do zawarcia umowy niezbędne jest posiadanie przez osobę mającą świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze odpowiednich kwalifikacji zawodowych i przygotowania do pracy z dziećmi z autyzmem - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).
  5. Umowę można zawrzeć z osobą pełnoletnią, która ma pełną zdolność do czynności prawnych,  korzysta  z pełni praw publicznych oraz nie była skazana  za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.
  6. Usługa świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka z zaburzeniami psychicznymi będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia.
  7. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem, telefonicznie nr tel. 13-43-869-50 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka – pokój nr 8.

Nowości

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

GOPS.261.3.2019                                                                                                                                           Chorkówka, 19.12.2019 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie„Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”  Zamawiający dokonał oceny jednej złożonej oferty.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie