środa, styczeń 19, 2022
   
Rozmiar
Logowanie

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia w 2022 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

GOPS.261.6.2021                                                           Chorkówka, 01.12.2021 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie

„Świadczenie usług schronienia w 2022 roku dla osób bezdomnych (kobiet
i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 

                Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w 2022 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka” zostało rozstrzygnięte.

 
Wybrano ofertę:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dębica, Dębica ul. Św. Brata Alberta 2.

  

                                             

                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Chorkówce

                                                                                      mgr Katarzyna Ginalska 

Logowanie