środa, luty 21, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Fundusz Solidarnościowy

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce informuje, iż Gmina Chorkówka przystąpiła do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
 2. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc adekwatną do potrzeb,
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.,
 4. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do palcówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Planuje się objąć wsparciem 2 osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2021r. poz.573) lub orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz 1 dziecko niepełnosprawne do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

GOPS w Chorkówce na realizację Programu otrzymał dofinansowanie w wysokości 204 530,40 zł, co stanowi 100% całkowitej wartości planowanych działań.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce.

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce- opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Klubu „Senior+" w Chorkówce-opiekuna

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Chorkówka - pdf

- Kierownik-opiekun Chorkówka - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 1577 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie