sobota, grudzień 09, 2023
   
Rozmiar
Logowanie

Czyste powietrze: zaświadczenie o dochodach wydaje GOPS w Chorkówce

 

 

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚ i GW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Chorkówka zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce:

  • wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 38-458 Chorkówka 189,
  • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem,
  • dostarczyć osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym),

Wzór wniosku:

Wzór żadania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 13 43 869 23 i 13 43 869 24

 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”: www.czystepowietrze.gov.pl

Nowości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Udzielanie schronienia w 2024 roku”

       GOPS.261.11.2023                                                                 Chorkówka, dnia 08.12.2023 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Udzielanie schronienia w 2024 roku”

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 118 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie