środa, czerwiec 19, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Czyste powietrze: zaświadczenie o dochodach wydaje GOPS w Chorkówce

 

 

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚ i GW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Chorkówka zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce:

  • wysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 38-458 Chorkówka 189,
  • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem,
  • dostarczyć osobiście (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym),

Wzór wniosku:

Wzór żadania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 13 43 869 23 i 13 43 869 24

 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”: www.czystepowietrze.gov.pl

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie