wtorek, styczeń 26, 2021
   
Rozmiar
Logowanie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Klubie „Senior z siedzibą 38-458 Chorkówka 189

- Kierownik Chorkówka - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Klubu "Senior+" w Chorkówce

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Chorkówka

Rejestracji można dokonać na trzy sposoby:

  1. Poprzez całodobową infolinię – 989 (do zapisu potrzebny jest numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego na który wysłany zostanie SMS z potwierdzeniem).

       2. ZALECAMY – kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Na terenie Gminy Chorkówka w tej chwili mamy zgłoszone dwa punkty szczepień:

  • Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Chorkówka, Chorkówka 130, tel. 13 43 130 23
  • Centrum Medyczne” Bożena Krochmal, Zręcin, ul. Łukasiewicza 18, tel.  13 43 041 95 tel. kom. 512 039 961

WAŻNE: rejestracja ww. punktach szczepień będzie odbywać się na zasadach określonych w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID – 19

3. Rejestrując się online na pacjent.gov.pl (konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego).

GMINNA INFOLINIA

Od dziś (tj. 15 stycznia 2021 r.) od godz. 8.00 zostaje uruchomiona infolinia o numerze tel. 13 43 869 65, pod którym mieszkańcy naszej gminy będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na transport (dowóz) pacjenta do punktu szczepień. Gmina zapewni powyższy transport tylko w razie takiej konieczności, tzn.  pacjentom starszym, niepełnosprawnym (posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami)  lub tym, którzy nie są w stanie samodzielnie dojechać na szczepienie.

Infolinia będzie czynna w godzinach pracy Urzędu tj.:

  • poniedziałek godz. 7.00 – 17.00
  • wtorek, środa, czwartek godz. 7.00 – 15.00
  • piątek, godz. 7.00 – 13.00

Telefon obsługiwać będzie pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce. Mieszkaniec może zgłaszać zapotrzebowanie na transport po wcześniejszym ustaleniu daty szczepienia.

Szanowni Państwo informujemy, że pod wskazanym numerem telefonu nie dokonuje się rejestracji na szczepienia, nie udziela się także informacji medycznych dot. szczepień.

Nowości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia „Dożywianie seniorów w Dziennym Domu "Senior+" w Kopytowej w 2021 roku”

GOPS.261.1.2021                                                                                         Chorkówka, dnia 21.01.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dożywianie seniorów w Dziennym  Domu "Senior+" w Kopytowej w 2021 roku”

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dożywianie seniorów w Dziennym  Domu "Senior+" w Kopytowej w 2021 roku”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być sporządzona  w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 145 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie