czwartek, listopad 26, 2020
   
Rozmiar
Logowanie

Zaproszenie do złożenia propozycji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Chorkówka, dnia 8 luty 2019 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce

zaprasza

 do złożenia propozycji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dziecka z zaburzeniami psychicznymi
na okres od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r.

Informacja dot. wniosków na stypendium szkolne

INFORMACJA

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
        NA  STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka na rok szkolny 2018/2019  należy składać w budynku Urzędu Gminy Chorkówka - pokój nr 1

w dniach od dnia 3 września 2018 r. do dnia 14 września 2018 r. z tym, że:

- w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.00

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę doręczania korespondencji na okres od dnia 20 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Chorkówka, dnia 6 sierpnia 2018 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na usługę doręczania korespondencji zgodnie
z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego  na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce
na okres od dnia 20 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.1. Usługa dotyczy doręczania korespondencji GOPS w Chorkówce zgodnie z przepisami  Kodeksu postępowania administracyjnego mieszkańcom Gminy Chorkówka oraz instytucjom na terenie miasta Krosna w terminie od 20 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Planowana liczba przesyłek wynosi 1200 szt.
3. Propozycja powinna zawierać koszt wynagrodzenia za jeden doręczony list polecony  brutto.
4. Propozycje cenowe  mogą składać osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych,  korzystają  z pełni praw publicznych oraz nie były skazane  za przestępstwa umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego.
5. Propozycje cenowe można składać do dnia 10 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce w pok. nr 8  zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego zaproszenia.
6. Usługa doręczania korespondencji będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia.

W załączeniu:

1. Wzór oferty.
2. Klauzula informacyjna.

Rządowy program "Dobry start"

Nowości

Kondolencje

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie