sobota, maj 25, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają dom lub mieszkanie gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.
Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.
W formie tradycyjnej wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce (Chorkówka 189), w godzinach pracy Ośrodka.
O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.
Ważne!
Organ rozpatrujący wniosek rozlicza go w oparciu o faktury rozliczeniowe. Faktury prognozowane nie stanowią podstawy do złożenia wniosku i jego pozytywnego załatwienia.
Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
• od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
• od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wniosek składa się:
• na piśmie
Wzór wniosku jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówceówce oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:
Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/.../podpisz-dokument-elektronicznie.../.
Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.
• przy użyciu aplikacji mObywatel
Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie