środa, czerwiec 19, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce

poszukuje osoby do świadczenia

specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Szczegóły :

- Umowa zlecenia – 8 godzin tygodniowo od czerwca 2024 r. do grudnia 2024 r.

Umowa będzie dotyczyć świadczenia specjalistycznych  usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi w jego miejscu zamieszkania w dni robocze w godzinach ustalonych z rodzicami dziecka.

Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia

Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. z późn. zm.) specjalistyczne usługi  powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
13-43-869-27, 13-43-869-28.

                                                                                                                                     

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie