wtorek, styczeń 26, 2021
   
Rozmiar
Logowanie

500 plus

logo 500plus

Zmiany w Programie Rodzina 500+

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.

 

 

Świadczenie wychowawcze jest przyznane do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres będą przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. -  tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
  • od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce)


Informacje o Programie "Rodzina 500+" - link poniżej:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-rodzina-500

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia są przyjmowane:

- drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce)

- drogą elektroniczna za pomocą:

W przypadku przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, we wniosku o świadczenie wychowawcze, wnioskodawca powinien wskazać wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 
Druk wniosku o świadczenie wychowawcze:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

 

Nowości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia „Dożywianie seniorów w Dziennym Domu "Senior+" w Kopytowej w 2021 roku”

GOPS.261.1.2021                                                                                         Chorkówka, dnia 21.01.2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dożywianie seniorów w Dziennym  Domu "Senior+" w Kopytowej w 2021 roku”

 

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Dożywianie seniorów w Dziennym  Domu "Senior+" w Kopytowej w 2021 roku”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być sporządzona  w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 146 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie