wtorek, styczeń 28, 2020
   
Rozmiar
Logowanie

500 plus

logo 500plus

Zmiany w Programie Rodzina 500+

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.
Pytania i odpowiedzi o Programie "Rodzina 500+" na nowych zasadach - link poniżej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-i-odpowiedzi-o-rodzina-500-na-nowych-zasadach

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą przyjmowane:

  • od 1 lipca 2019 r. - tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
  • od 1 sierpnia 2019 r. – drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce pokój nr 4).

Druki o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą wydawane od dnia  15  lipca 2019 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce pokój nr 4.

Aby uniknąć kolejki przy składaniu warto złożyć wniosek on-line za pomocą:

  • systemu teleinformatycznego na stronie:www.empatia.mrpips.gov.pl
  • PUE ZUS
  • bankowości elektroniczne

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. prawo do świadczenia 500+ na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od 1 lipca 2019 r. o ile prawo do  tego świadczenia w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W przypadku przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, we wniosku o świadczenie wychowawcze, wnioskodawca powinien wskazać wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane do 31 maja 2021 r.

Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 
Nowe druki wniosków obowiązujące od 01.07.2019 r.

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 

Nowości

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

GOPS.261.3.2019                                                                                                                                           Chorkówka, 19.12.2019 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie„Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia w 2020 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”  Zamawiający dokonał oceny jednej złożonej oferty.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie