środa, styczeń 19, 2022
   
Rozmiar
Logowanie

500 plus

logo 500plus

Zmiany w Programie Rodzina 500+

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochód w rodzinie.

 

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczynający się 1 czerwca 2021 roku będą przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. -  tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą:
  • od 1 kwietnia 2021 r.:
    -  drogą elektroniczną
    -  drogą tradycyjną – papierową
       (wniosek będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce).

Obecnie świadczenie wychowawcze jest przyznane do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) dla osób, które nie mają przyznanego świadczenia na okres świadczeniowy 2019/2021 są przyjmowane:

- drogą tradycyjną – papierową (wniosek będzie można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce)

- drogą elektroniczną.

W przypadku przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, we wniosku o świadczenie wychowawcze, wnioskodawca powinien wskazać wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, okres pobytu, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Przyznawanie świadczenia wychowawczego nie wymaga decyzji. W przypadku podania we wniosku  adresu poczty elektronicznej, Ośrodek prześle informację o przyznaniu świadczenia na podany adres.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, Ośrodek odbierając wniosek powiadomi o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  o przyznaniu świadczenia 500+ nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 
Druk wniosku o świadczenie wychowawcze:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Druki wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego - więcej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

 

Logowanie