środa, kwiecień 14, 2021
   
Rozmiar
Logowanie

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

GOPS.261.3.2021                                                                                                                                               Chorkówka, 26.02.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie„Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 GOPS.261.3.2021                                                                                                                                       Chorkówka, dnia 15.02.2021 r.

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania
jest Gmina Chorkówka”

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie „Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

GOPS.261.2.2021                                                                                                                                     Chorkówka, 15.02.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie
„Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

 GOPS.261.2.2021                                                                                                                                       Chorkówka, dnia 05.02.2021 r.

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
„Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania
jest Gmina Chorkówka”

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Świadczenie usług schronienia w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

Nowości

Informacja - świadczenie 500+

 

 

WAŻNA INFORMACJA

DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 500+
DROGĄ TRADYCYJNĄ (PAPIEROWĄ)  OD 1 KWIETNIA 2021 r.

 

Aby złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ (osobiście), należy wydrukować wniosek (wzór wniosku można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 ).

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie