sobota, kwiecień 21, 2018
   
Rozmiar
Logowanie

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2018 roku”

GOPS.271.1.2017                                                                                                                                           Chorkówka, 05.12.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2018 roku”

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na
„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2018 roku” Zamawiający dokonał oceny 3 złożonych ofert. Za najkorzystniejszą ofertę uznano:

Wykonawca Numer oferty Liczba pkt
w kryterium cena
Razem

Konkret B&M Jerzy Bors Tarnowiec 43
38-204 Tarnowiec

3

 100 pkt

 100 pkt

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2018 roku

GOPS.271.1.2017                                                                                                                                 Chorkówka, dnia 16.11.2017 r.


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z zm.)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2018 roku”

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2017 roku”

GOPS.271.6.2016                                                                                                                           Chorkówka, dnia 19.12.2016 r.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2017 roku”

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2017 roku

GOPS.271.6.2016                                                                                                                                          Chorkówka, dnia 28.11.2016 r.


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015r. poz. 2164 z zm.)


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Chorkówka w 2017 roku”

Nowości

Warsztaty kulinarno-dietetyczne w dniu 24 marca 2018 r.

Stowarzyszenie „ Dla Równości ” w Draganowej informuje, że w dniu  24 marca 2018 r. w godz.  10:00 – 12:00 w Domu Ludowym w Draganowej odbędą się warsztaty kulinarno- dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie