środa, październik 17, 2018
   
Rozmiar
Logowanie

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

GOPS.261.2.2018                                                                                                                                               Chorkówka, 28.08.2018 r.


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO
Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie
pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn),  których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”


        Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka” Zamawiający dokonał oceny jednej złożonej oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”

GOPS.261.2.2018                                                                                                                                       Chorkówka, dnia 22.08.2018 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”
 (na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Chorkówka”
3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
5) ma obejmować całość zamówienia.

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn. Dostawa dwóch komputerów"

GOPS.261.1.2018                                                                                                                                          Chorkówka, 16.08.2018 r.ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO
Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dostawa dwóch komputerów”Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dostawa dwóch komputerów” Zamawiający dokonał oceny dwóch złożonych ofert.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:
„Spectra Comp” Sp. z.o.o.,  38-400 Krosno ul. Krakowska 124.


                                                                                                                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                          w Chorkówce
                                                                                                                                                          Jadwiga Barut  

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa dwóch komputerów”

GOPS.261.1.2018                                                                                                                                        Chorkówka, dnia 06.08.2018 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 175

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:„Dostawa dwóch komputerów”
(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
       1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
       2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: Dostawa dwóch komputerów”
       3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
       4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
       5) ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
    Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa dwóch komputerów”

Nowości

Informacja dot. wniosków na stypendium szkolne

INFORMACJA

W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
        NA  STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka na rok szkolny 2018/2019  należy składać w budynku Urzędu Gminy Chorkówka - pokój nr 1

w dniach od dnia 3 września 2018 r. do dnia 14 września 2018 r. z tym, że:

- w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 17.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 10.00

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Dodatek Mieszkaniowy

Dodatek Energetyczny

Zespół Interdyscyplinarny

Klauzula informacyjna

 

 

 

Logowanie