środa, lipiec 24, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

GOPS.261.4.2023                                                                        Chorkówka, 05.06.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie

„Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

  

                   Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023” zostało rozstrzygnięte.

 Wybrano ofertę:

„ELWIT” Restauracja – Zajazd Witold Kandefer, 38-400 Krosno, ul. Zręcińska 82.

 

                                                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                              w Chorkówce

                                                                                      mgr Katarzyna Ginalska 

Nowości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Klubu "Senior+" w Chorkówce – opiekuna

Informacja o wynikach naboru

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie