sobota, maj 25, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Pomoc żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016

loga ue popz


 
Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
         


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby zamieszkałe na terenie Gmin: Krempna (cała gmina), Osiek Jasielski (wsie Pielgrzymka i Osiek J.) i Chorkówka (wsie Draganowa, Sulistrowa i Przylaski), które otrzymają skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie cyklicznie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych poprzez Stowarzyszenie "Dla Równości" do końca maja 2017 roku.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, znajdzie w nich:  makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.

Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie "Dla Równości" realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.; spotkania, grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty.

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie "Dla Równości" objęło wsparciem żywnościowym 2530 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania aktywizacyjne na rzecz włączenia społecznego.

UWAGA!
Pierwsza dostawa żywności będzie miała miejsce 14 listopada 2016r. Osoby zakwalifikowane otrzymają po dwie paczki (za listopad i grudzień). Następne dostawy przewidywane są: w lutym (za luty i marzec) i w kwietniu (za kwiecień i maj).

Rozstrzygnięcie Konkursu Kulinarnego

Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej informuje o wyniku Konkursu Kulinarnego "O LAUR ZŁOTEJ PATELNI"

organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Szczegóły w załączniku

Warsztaty kulinarno-dietetyczne w dniu 14 marca 2016 r.

loga ue popz

Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej informuje, że w dniu 14 marca w godz.  16:00 – 18:00 w Domu Ludowym w Krempnej odbędą się warsztaty kulinarno- dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie