niedziela, czerwiec 04, 2023
   
Rozmiar
Logowanie

Rozpoczęcie realizacji projektu

Od 01 maja 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce rozpoczął realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Chorkówka”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.


W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

  1. Wzmocnienie skuteczności pracy socjalnej.
  2. Upowszechnienie aktywnej integracji poprzez usługi społeczne, edukacyjne i zawodowe, których celem jest wsparcie mobilności beneficjentów pomocy społecznej oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy. (Osobom uczestniczącym w projekcie będą zapewnione usługi doradcy zawodowego, psychologa oraz zostanie przeprowadzone szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych mające na celu zdobycie umiejętności właściwej opieki nad osobami starszymi).

Nowości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia „Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

 

GOPS.261.4.2023                                                                        Chorkówka, dnia 24.05.2023 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce
38-458 Chorkówka 189

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów w ośrodku wsparcia
– Dziennym Domu „Senior+” w Kopytowej w roku 2023”

Więcej…

Gościmy

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie