sobota, maj 25, 2024
   
Rozmiar
Logowanie

Rozpoczęcie realizacji projektu

Od 01 maja 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce rozpoczął realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Chorkówka”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej.


W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

  1. Wzmocnienie skuteczności pracy socjalnej.
  2. Upowszechnienie aktywnej integracji poprzez usługi społeczne, edukacyjne i zawodowe, których celem jest wsparcie mobilności beneficjentów pomocy społecznej oraz umożliwienie im powrotu na rynek pracy. (Osobom uczestniczącym w projekcie będą zapewnione usługi doradcy zawodowego, psychologa oraz zostanie przeprowadzone szkolenie zawodowe: opiekun osób starszych mające na celu zdobycie umiejętności właściwej opieki nad osobami starszymi).

Nowości

Ogłoszenie na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej – opiekuna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce ogłasza nabór na wolne stanowisko Kierownika Dziennego Domu "Senior+" w Kopytowej - opiekuna.

- Zarządzenie Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kierownik-opiekun Kopytowa - pdf

- Kwestionariusz osobowy - doc.

Gościmy

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie